Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija


UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora


RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr. sc. Tibor Poganj

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

2

2

     6

2.

Dr. sc. Ines Kolanović

METODOLOGIJA ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKOG RADA

2

0

4

3.

Dr. sc. Svjetlana Hess

TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU

2

2

6


U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr. sc. Dragan Čišić

UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM

2

2

     6

2.

Dr. sc. Edvard Tijan

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

2

0

4

3.

Dr. sc. Lovro Maglić

MORSKE TEHNOLOGIJE

2

1

5

4.

Dr. sc. Neven Grubišić

TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA

2

1

5

5.

Dr. sc. Hrvoje Baričević

PROMET U TURIZMU

2

1

4

6.

Dr. sc. Borna Debelić

UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU

2

1

4

 

LJETNI SEMESTAR (II)

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Serđo Kos

INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT

2

2

     5

2.

Dr.sc. Siniša Vilke

URBANI PROMET I OKOLIŠ

2

1

5

3.


Dr.sc. Neven Grubišić

PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA

2

2

6


U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Vlado Frančić

MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI

2

1

     5

2.

Dr.sc. Tanja Poletan Jugović

PROMETNI TOKOVI PUTNIKA

2

0

4

3.

Dr.sc. Ines Kolanović

KVALITETA U POMORSTVU

2

0

4

4.

Dr.sc. Edvard Tijan

INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU

2

0

4

5.

Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Ljudevit Krpan

LOGISTIKA U KOPNENOM PROMETU

2

1

5

6.

Dr.sc. Bojan Hlača

DISTRIBUCIJSKI CENTRI

2

0

4

7.

Dr.sc. Jakov Karmelić

MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE

2

1

5

 

ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Dragan Čišić

MODELIRANJE I SIMULACIJE

2

2

     6

2.

Dr.sc. Ines Kolanović

POMORSKA I PROMETNA POLITIKA

2

1

6

3.

Dr.sc. Siniša Vilke

PLANIRANJE KOPNENIH PROMETNIH SUSTAVA

2

1

6


U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Ana Perić Hadžić
Dr.sc. Dražen Žgaljić

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2

1

5

2.

Dr.sc. Axel Luttenberger

PROMETNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

2

0

4

3.

Dr.sc. Borna Debelić

BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT

2

1

4

4.

Dr.sc. Mirano Hess

UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM

2

1

5

5.

Dr.sc. Tibor Poganj

STOHASTIČKI PROCESI

2

2

6

6.

Dr.sc. Livia Maglić

PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

2

1

4

7.

Dr.sc. Borna Debelić

FINANCIRANJE U POMORSTVU

2

0

4

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj.

ECTS

 

 

IZRADA DIPLOMSKOG RADA

 

 

15


U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Svjetlana Hess

TEORIJA REDOVA ČEKANJA

2

2

6

2.

Dr.sc. Jasmin Ćelić

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI

2

2

5

3.

Dr.sc. Axel Luttenberger

PRAVO OKOLIŠA

2

0

4

4.

Dr.sc. Biserka Rukavina
Dr.sc. Mirjana Kovačić

PRAVNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

2

1

4

5.

Dr.sc. Svjetlana Hess

UNUTARNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

2

2

5

6.

Dr.sc. Jasminka Bonato

POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA

2

1

5Studenti u III. I IV. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu, mogu upisati i po jedan  izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).